Đóng

Dự án

Xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long

 

Tên công trình: XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG
Chủ đầu tư: BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh
Địa điểm: xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Thời gian thi công: 450 ngày

22/09/2022