Đóng

Xây dựng

Xây dựng mới Trường Mầm non Bình Hưng Hoà (Đất ao)

Công trình: Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao) Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân Địa điểm: Phường Bình Hưng Hoà – Quận Bình Tân – TP.HCM Thời gian thi công: 355 ngày Giá trị dự án: 81.107.316.000 đồng

15/05/2016

Xem thêm

Xây mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao)

      Công trình: Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao) Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân Địa điểm: Phường Bình Hưng Hoà – Quận Bình Tân – TP.HCM Thời gian thi công: 355 ngày

15/05/2016

Xem thêm

Xây dựng trường tiểu học Phong Phú

Công trình: XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG PHÚ Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN  BÌNH CHÁNH Địa điểm: XÃ PHONG PHÚ – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HCM Thời gian thi công: 355 NGÀY Giá trị dự án: 81.231.589.000

08/01/2016

Xem thêm