ĐỐI TÁC-KẾ HOẠCH-XÂY DỰNG


Tại Gia Thắng, chúng tôi đam mê xây dựng - và cho chúng tôi, đòi hỏi nhiều hơn là chỉ xây dựng. Chúng tôi đang nâng toàn bộ trải nghiệm xây dựng mỗi lần, trên mỗi dự án.

Ngành công nghiệp xây dựng không ngừng phát triển. Là những nhà lãnh đạo xây dựng, chúng tôi đã làm nhiều hơn là chỉ theo kịp với thời gian, chúng tôi đã thiết lập tốc độ. Chúng tôi đang tiếp tục định hình lại tương lai của ngành xây dựng.

Xem thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


  • Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ lợi,công trình điện trung và hạ thế, hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước …
  • Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất.
  • Thiết kế kiến trúc, kết cấu… Công trình giao thông và  dân dụng, công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình…
  • Lập và thẩm tra dự án, dự toán tổng dự toán công trình, thẩm tra thiết kế. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý.
Gia Thắng sẽ nỗ lực hơn nữa để những tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế của Gia Thắng, một thương hiệu của NIỀM TIN.

Xem thêm