Xây dựng trường trung học cơ sở Phong Phú

Xây dựng trường trung học cơ sở Phong Phú

Thông tin công trình

Công trình: XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG PHÚ
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN BÌNH CHÁNH
Địa điểm: XÃ PHONG PHÚ – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HCM
Thời gian thi công: 445 NGÀY
Giá trị dự án: 139.777.144.000