Xây dựng trường tiểu học Phong Phú

Xây dựng trường tiểu học Phong Phú

Thông tin dự án

 

Công trình: XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG PHÚ
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN  BÌNH CHÁNH
Địa điểm: XÃ PHONG PHÚ – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HCM
Thời gian thi công: 355 NGÀY
Giá trị dự án: 81.231.589.000