Xây dựng Trường Mầm Non Bình Hưng Hòa (Khu Tanimex)

Xây dựng Trường Mầm Non Bình Hưng Hòa (Khu Tanimex)

Thông tin dự án

 

Công trình: Xây dựng Trường Mầm Non Bình Hưng Hòa (Khu Tanimex)
Chủ đầu tư: Ban Quản lý ĐTXD Công trình Quận Bình Tân
Địa điểm: Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
Thời gian thi công: 340 ngày
Giá trị dự án: 42.368.618.000 đồng