Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao)

Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao)

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà (Đất ao)
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân
Địa điểm: Phường Bình Hưng Hoà – Quận Bình Tân – TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị dự án: 81.107.316.000 đồng