Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động

Trong nhiều năm qua kể từ khi thành lập, công ty luôn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn kỹ thuật của lực lượng quản lý, tay nghề của công nhân viên với mục tiêu tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ để có thể cạnh tranh

Với phương châm: ” Lòng tin – Xuất sắc trong dịch vụ – Liêm chính – Xây dựng mối quan hệ“, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA THẮNG luôn phấn đấu để vượt qua mọi thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế và sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường.