Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

– Gia tăng giá trị cho khách hàng,

– Tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông,

– Đảm bảo quyền lợi cho nhân viên,

– Đóng góp nhiều hơn cho xã hội,

– Tiến tới hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng.

Để thực hiện Chính sách chất lượng

CÔNG TY CAM KẾT:

  • Đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu khách hàng, hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực xây dựng của các đối tượng khách hàng.
  • Củng cố và ngày càng phát triển mối quan hệ tin cậy với các Chủ đầu tư, khách hàng và các đối tác trong việc cung ứng dịch vụ thiết kế, thi công, tư vấn giám sát,… nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu về chất lượng, tiến độ thi công các công trình xây dựng.
  • Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Định kỳ xem xét và đánh giá HTQLCL, nhằm đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống đáp ứng các nhu cầu hoạt động và phát triển Công ty trong từng giai đoạn.
  • Triển khai thực hiện và duy trì hoạt động 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, năng suất, tiết kiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả.
  • Thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của nhân viên, xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển toàn diện của Công ty.